EN PL

Zakres tematyczny V Europejskiego Kongresu Gospodarczego

13 maja 2013 r.
10.00-12.00
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Sesja inauguracyjna - Europa wzrostu. Przyszłość gospodarki europejskiej

 • Jak stymulować wzrost gospodarczy i dbać o rynek pracy?
 • Co może być motorem rozwoju europejskiej gospodarki?
 • Na czym oprzeć i jak budować jej konkurencyjność?
  • Wspólny rynek
  • Reformy strukturalne
  • Budżet Unii Europejskiej, strategia 2020
 • Konsekwencje Pakietu klimatyczno-energetycznego dla perspektyw rozwoju przemysłu i konkurencyjności gospodarki w Europie
 • Wizja dezindustrializacji Europy – czy innowacyjna produkcja?
 • Potencjalne skutki „ucieczki przemysłu”
 • W kierunku kompromisu – gospodarka oparta na nowoczesnej, innowacyjnej, czystej produkcji przemysłowej

13 maja 2013 r.
12.30-14.00
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Go global! Świat, Europa, Afryka. Czas na nowe rozdanie

 • Rola Europy we współczesnym świecie – złudzenia, realia, atuty
 • Współpraca i konkurencja UE z najbardziej dynamicznymi gospodarkami
 • Europa otwarta na świat. Ekspansja – pod jakimi warunkami?
 • Zmiany na ekonomicznej mapie świata. Obszary dynamicznego wzrostu. „Złoty wiek” Afryki?
 • Źródła afrykańskiego boomu rozwojowego. Możliwości uwolnienia potencjału 
 • Ekonomia i bezpieczeństwo. Wspólna przyszłość Afryki i Europy?
 • Europa Centralna i Afryka – zadatki specjalnych relacji

13 maja 2013 r.
14.45-15.15
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Polityka rozwojowa Unii Europejskiej. Nowa perspektywa finansowa 2013-2020

13 maja 2013 r.
15.15-16.00
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Przyszłość strefy euro

 • Strefa euro jako projekt polityczny. Od ostrego kryzysu po systemowe zmiany
 • Podjęte działania naprawcze – ocena pierwszych efektów
 • Dalsza integracja strefy euro. Plany i scenariusze rozwoju sytuacji
 • Przyszłość europejskiej gospodarki

13 maja 2013 r.
16.15-18.00
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Energia w Europie – w poszukiwaniu partnerstwa

 • Założenia wspólnej polityki energetycznej UE i ich realizacja
 • Wspólny europejski rynek energii jako projekt polityczny i przedsięwzięcie techniczno-ekonomiczne
 • Inwestycje o kluczowym znaczeniu dla wspólnego bezpieczeństwa energetycznego Europy
 • Mapa drogowa 2050 i priorytety polityki klimatycznej – tolerancja dla różnic, obszar kompromisu
 • Specyfika miksu energetycznego krajów członkowskich UE

13 maja 2013 r.
15.30-17.30
Śląski Urząd Wojewódzki

Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna

Inauguracja z udziałem ministrów Europy Centralnej oraz przedstawicieli rządów i biznesu krajów afrykańskich

13 maja 2013 r.
12.30-14.00
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek - Teatr Korez

Zrównoważone inwestowanie – Kultura się opłaca!

 • Sustainability – zrównoważony rozwój dla kultury i biznesu
 • Możliwe alianse artystów, ludzi kultury i biznesmenów
 • CSR, wolontariat pracowniczy, interwencje artystyczne – przykłady budowania dwustronnej, obopólnie korzystnej relacji
 • Pozafinansowe metody i możliwości współpracy biznesu i kultury oraz możliwe scenariusze na przyszłość
 • Wzorce, modele współpracy – studium przypadku (konfrontacje)

13 maja 2013 r.
14.45-16.00
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek - Teatr Korez

Czy można liczyć kulturę?

 • Przemysły kreatywne – dyskusja w UE
 • Przemysły kultury, zwane intelektualnymi – najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor we współczesnej gospodarce
 • Kiedy kultura staje się biznesem, a kiedy biznes zyskuje miano twórczej przedsiębiorczości? Jak dalece może zajść proces przenikania się świata kultury i biznesu?
 • Wzorce, modele współpracy – studium przypadku (konfrontacje)

13 maja 2013 r.
09.00-11.00
Hotel Novotel Katowice Centrum

Ogólnopolskie Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia - Główne problemy i strategia polityki zdrowotnej

 • Omówienie wybranych projektów ustaw regulujących system ochrony zdrowia w Polsce
 • Przyszłość finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w kontekście planowanej decentralizacji Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Możliwości koordynacji działań różnych organów założycielskich i podmiotów ochrony zdrowia na poziomie regionów. Tworzenie regionalnych strategii polityki zdrowotnej – nowa rola wojewodów
 • Sytuacja finansowa placówek lecznictwa stacjonarnego – przychody, zobowiązania, procesy restrukturyzacyjne w wybranych podmiotach leczniczych
 • Przykłady przekształceń jednostek ochrony zdrowia i plany dotyczące zmiany formy prawnej funkcjonowania szpitali
 • Ubezpieczenia szpitali
 • Możliwości pozyskiwania przychodów poza kontraktami z NFZ. Obecny oraz potencjalny zakres ubezpieczeń dodatkowych

13 maja 2013 r.
11.30-13.30
Hotel Novotel Katowice Centrum

Ogólnopolskie Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia - Gospodarka lekami w szpitalu

 • Segment szpitalny na rynku farmaceutycznym – stan obecny, trendy i prognozy
 • Udział leków w budżecie podmiotu leczniczego; możliwości grupowych zakupów produktów leczniczych przez szpitale
 • Zarządzanie gospodarką lekową w szpitalu, m.in. z zastosowaniem rozwiązań informatycznych
 • Leki biologiczne biopodobne alternatywą wobec leków biologicznych innowacyjnych:
  • skala oszczędności wynikających ze stosowania leków biopodobnych
  • bezpieczeństwo stosowania leków biologicznych

13 maja 2013 r.
14.00-16.30
Hotel Novotel Katowice Centrum

Ogólnopolskie Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia - Inwestycje i źródła ich finansowania w placówkach medycznych

 • Inwestycje w modernizację i wyposażenie obiektów ochrony zdrowia; omówienie wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Wyzwania finansowe, organizacyjne i prawne związane z niezbędnymi wdrożeniami w zakresie technologii informacyjnych w jednostkach ochrony zdrowia
 • Zakupy aparatury i wyposażenia placówek medycznych w kontekście przepisów prawa zamówień publicznych; kryteria oceny ofert a potrzeby oraz możliwości finansowe szpitala
 • Doświadczenia i możliwości związane z outsourcingiem wybranych usług w jednostkach ochrony zdrowia
 • Przykłady pozyskiwania środków na inwestycje w podmiotach leczniczych
Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.